12 กุมภาพันธ์ 2560

สมการสร้างธุรกิจ ยุคดิจิตัล


การตลาด #เหรียญ2ด้าน #สมอง2ซีก #มือ2ข้าง
ฝั่งหนึ่งโฟกัส ภาพลักษณ์ ฝั่งหนึ่งโฟกัสจุดพบเห็นสินค้า

ภาพลักษณ์ โฟกัสการนำเสนอให้โดนตา (Awareness) โดนใจ (Attraction) โดนตังค์ (Action) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
จุดพบเห็นสินค้า โฟกัสการเข้าถึงลูกค้า (Reach) การมีส่วนร่วมกับลูกค้า (Participation) ความสะดวกในการซื้อ (Convenience)

สำคัญพอกัน ทดแทนกันไม่ได้

ถ้าเราโฟกัสเฉพาะที่ช่องทางให้ถูกพบเห็น แต่การนำเสนอไม่พัฒนา คนเห็นเราเยอะ แต่ไม่สนใจ ไม่จดจำ เมื่อเปรียบเทียบคู่แข่ง เราด้อยกว่า เสียโอกาสการขาย

หากเรามัวแต่โฟกัสเรื่องการนำเสนอ แต่บริหารการพบเห็นไม่ดี คนเห็นเราน้อย โอกาสเสนอขายก็ยิ่งน้อยลง

ต้องโฟกัสทั้งคู่ บริหารทั้ง 2 เรื่องพร้อมๆกัน
รอเรื่องหนึ่งสำเร็จแล้วค่อยเริ่มอีกเรื่องไม่ได้

โชคดีที่เทคโนโลยีก้าวไกล ลูกค้าถือตัวรับสื่อในมือ (สมาร์ทโฟน) 
แต่โชคร้าย ใครๆก็ออนไลน์ ลูกค้าจึงมีโอกาสเลือกมากขึ้น หาข้อมูลมากขึ้น เช็คข้อมูลจากหลายแหล่ง
ในความโชคดี มีความโชคร้ายแฝง ในโอกาส ก็มีอุปสรรครออยู่

พร้อมไว้ตลอด เพราะไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป...แค่ไหน
เหรียญก็ยังคงมี 2 ด้าน...ไม่เปลี่ยนแปลง

เอ็มโหน่ง #GoDigital
work-with-me ไลน์ http://line.me/ti/p/%40wazinee
learn-more เว็ป http://www.conceptsalliance.com
ConceptsAlliance (Thailand) Ltd. เปิดทำการตั้งแต่มีนาคม พ.ศ. 2544

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น