11 มิถุนายน 2563

ใหม่! รับเงินเร็วขึ้น! เรียกชำระเงินและรับเงินได้โดยตรงผ่าน Facebook

รับชำระเงินจากลูกค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารและการชำระผ่านบัตรได้โดยตรงจากในแชท #เรียกเก็บเงินผ่านเพจ

รับชำระเงินผ่านการโอนทางธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม และรับชำระผ่านบัตรเครดิตโดยมีค่าธรรมเนียมเพียง 2.5%